Author

meeylandofficial@gmail.com

One thought on “Bộ Công an công bố điểm trúng tuyển vào trung cấp công an nhân dân 2019

  1. Cho mình hỏi là nếu thi được 25 điểm mà tiêu chí phụ thiếu một chút điểm, có được xét từ cao xuống thấp không ạ, hay chượt luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *