Author

meeylandofficial@gmail.com

44 thoughts on “CrisDevilGamer đi học Tiếq Việt | Video gửi GIÁO SƯ BÙI HIỀN

  1. Ông bùi hiền này rảnh hán vl.t mong cái ý kiến ông này bị bác bỏ.đọc khó như j ấy mà đọc nghe như tiếng trung z ấy

  2. 20/7/2020 vẫn xem vẫn mắc cười. tự dưng nghĩ ra, giờ mình làm việc phải dạy bạn nước ngoài tiếng việt nhiều lắm.. nếu có 1 ngày bị đổi. và người nc ngoài đề nghị mình dạy tiếng việt, chắc mình sẽ nói mẹ no là "tao không biết chữ"

  3. 😂😂😂😂😂😂Anh đọc mắc cười,anh phải luyện đọc nhiều vào,nhưng chữ quốc vs cuốc là cuốc được sản xuất 1000

  4. Alexander Rhodes là người hoàn thiện chữ quốc ngữ việt nam nếu ổng biết có sự tồn tại của lào già ngu ngốc nầy phá hoại chữ quốc ngữ việt nam đẹp từng chữ từng nét bằng cái ngôn ngữ âm binh ngu dốt nầy chắc alexander Rhodes về bẻ cổ ông ngu ngốc nây liên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *