Author

meeylandofficial@gmail.com

4 thoughts on “Đảo Hải Nam : Tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông

  1. Trung Quốc nó muốn xây Tp ở bất cứ nơi đâu nó muốn .. ở biên giới nó toàn xây nhà cao tầng dọc theo biên giới nhìn mà ghê..? Nhìn lại bên VN toàn cỏ với đồi… Sorry .?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *