Khám phá thành phố Hạ Môn (Phần 1)| 厦门打卡(第一集)| Du lịch Trung Quốc|LynnBui

💗 Mỗi video mình đều cố gắng làm engsub/chinesesub cho mọi người nhé! Cả nhà nhớ bật phần nút sub nhé! 每个视频我都尽量做英语或者中文字幕为了我的朋友不管哪个母语都能看懂哦! 你们记得开起字母功能呀! 💗Follow me: Youtube: www.youtube.com/channel/UCuOdTI3usOJL4S2nskK1Vpg? Facebook: Instagram: 💗Email for …