Author

meeylandofficial@gmail.com

5 thoughts on “Dư luận phẫn nộ vụ giáo viên đạp, giật tóc học sinh

  1. Gắn camera công khai là Minh Bạch đang làm việc có cái gì phải gọi là riêng tư riêng tư là phải ở nhà mới gọi là riêng tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *