0 CommentsỞ các phần Phân tích, Đặt bàn, Đặt hàng hay Thu thập thông tin thì khi nhấn vào “Xuất dữ liệu”, Messnow sẽ giúp bạn trích xuất dữ liệu ra file csv để xem thống …

Nguồn: https://rfste.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rfste.org/hoc-excel/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *