Author

meeylandofficial@gmail.com

50 thoughts on “Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 – Getting started / HeartQueen Quyên Hoàng

 1. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
  😠😠😠😠😠😠😠😠👿
  😠👿👿👿👿👿👿👿👿💩
  😠💩💩💩💩💩💩💩💩
  👿👿👿👿👿👿👿👿🤤🤤🤤😵👿😈👿😈👿😈😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😈😈😈😈👿👿👿👿😫😈😐😶😐😈😐😈😐

 2. 😘😆😘☺️😋☺️😋😍😋☺️😍😉☺️😍😉😋😋😆😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋😆😘😆😋😆😋😆☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋☺️😋😋☺️😋☺️😋😅😋😅😋😆😋😋😛😏😛😏😏😝😏😝😏😝😏😏😛😏😝😏😏😝😏😝😏😝😏😝😏😝😏😝😏😝😰😨😰😨😰😨😰😰😰😰😰😰😰😰😰🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤮🤢🤮🤢🤮🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤢🤮🤮🤮🤢🤮🤮🤮🤢🤢🤢🤮🤢🤢🤮🤢🤢🤮🤮🤢🤮🤮🤢🤮🤢🤢🤮🤮🤢🤮🤮🤢😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠👿👿😈👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈😈😈👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿

 3. Cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi cô .Cho cô nhiều like nè,vì máy em đểu nên ko thả tim được,em chỉ viết thôi ,cô đừng buồn cô nhé.Yêu cô

 4. Hay😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁đừng đọc😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋đã bảo là đừng đọc😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡tôi bực rồi nha 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😝😝😝

 5. 🥓🌭🦴🥙🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍗🍗⛄️☃️⛅️💦💦💦💧🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🏆🏆🏆🏆🎖🎖🎖🎖🌃🖨💽🖲🖲🌌🏞

 6. 👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏻‍🎓👍👍👍👍👍👍👍👍

 7. 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *