Author

meeylandofficial@gmail.com

18 thoughts on “[LIVE] – CHỮA FULL ĐỀ SỞ HÀ NỘI LẦN 3 | THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠT

  1. YouTube cứ có cái mà thầy nói thì hiện chữ ở dưới che hết chỗ thầy ghi giảng
    Ghét cực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *