Author

meeylandofficial@gmail.com

5 thoughts on “Test đàn bầu độc đáo, cover nhạc bolero│Đàn Bầu Ống Tre

  1. bên trung quốc cũng có cây đàn bầu y vậy là đc người dân tộc kinh du nhập vào gọi là duxianqin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *