0 CommentsHai nhà tù được thực dân Pháp xây dựng tại Việt Nam là Hỏa Lò và Côn Đảo, đó là sự minh chúng cho sự hà khắc của chế độ thực dân, có rất nhiều người ái quốc chống lại thực dân Pháp bị bắt và giam giữ tại đây. Trong chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, Hỏa Lò là nơi giam giữ phi công Mỹ bị bắt cho đến năm 1973, Các tù binh Mỹ gọi Hỏa Lò là “Hilton Hà Nội”. Nhà tù Côn Đảo – “địa ngục trần gian” nơi giam cầm và tra tấn những người ái quốc, những người cách mạng Việt Nam chống thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ. Vậy sự tàn ác ấy như thế nào? cùng nghe những cựu tù chính trị bị giam cầm và tra tấn kể lại, sẽ có trong chương trình “Hố sơ chiến tranh nhân dân” tuần này.

Nguồn: https://rfste.org/

Xem thêm bài viết khác: https://rfste.org/du-lich/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *