Author

meeylandofficial@gmail.com

33 thoughts on “VẼ TRANH ĐỀ TÀI : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG

  1. muon qua song thì phải bắc cầu kiều , muôn con hay chử thì phải yêu lấy thầy
    chúc em chủ nhật vui vẻ mạnh khỏe và nhìu nhìu mai mắn nhé

  2. Wonderful as always. The drawings are really original and down to earth. Good job.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *