Author

meeylandofficial@gmail.com

4 thoughts on “(VTC14)_Người dân không muốn nhận viện trợ của Trung Quốc

  1. Cử trị rất tự hào,và phấn khích với bài phát biểu cửa đồng chí Trương Trọng Nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *