Author

meeylandofficial@gmail.com

20 thoughts on “[VUS] Learn English, Use English, Speak English series – NHỮNG TỪ NGƯỜI VIỆT HAY NÓI SAI

  1. MR MANH đã tổng hợp 42 KET (A2 KEY) listening tests (7 đầu sách) và 52 PET (B1 PRELIMINARY) listening tests theo 2020 FORMAT (8 đầu sách HOT và Hiếm hiện nay nha 😁 😁). KET https://www.youtube.com/playlist?list=PLV-IDfn5FVttpTjPuidqnTWC4b7k7KCBw PET https://www.youtube.com/playlist?list=PLV-IDfn5FVtteha_XI6btn_A5LAKsdfYk

  2. Năm học sau con học lớp 5 mà con đọc được chuẩn giọng người anh nhờ học VUS đó ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *